wz
Logo farnosti
Úvod ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty.

VELKÉ OPRAVY

kozlov

Na  Kozlově  se  nachází  filiální  kostel  sv.  Josefa, který  nechal opravit dnes již zemřelý   P. Jaroslav Machač, který působil v naší farnosti v letech 1990- 2002. daskabat

Byla  také  opravena  kaple na  Daskabátě. Veškeré opravy kaple  a  celou  kapli  má  na  starosti  paní  Jana  Maráčková z  Daskabátu,  zástupce  správce  farnosti  P.F.Pěnčíka.

Od července 2004 probíhala na kostele sv. Jakuba St. oprava střechy. Ke generální opravě nás přinutilo rozsáhlé poškození krovů červotočem. Krov hrozil zřícením. Opravovala  firma  Juráň  s.r.o. ze Vsetína (tesaři) a firma Stavitelství střechy Hranice, s.r.o (pokrývači). Odkaz na stránky firem: Juráň s.r.o.  (tesaři) a  Stavitelství střechy Hranice, s.r.o. (pokrývači). Oprava  stála  skoro  3.000.000,- Kč a byla dokončena v roce 2008. Na opravu  přispěli z největší části lidé, přispívající do sbírek v kostele. Na opravu také větší obnos přispěl Městys Velký Újezd a Olomoucký kraj. Všem dárcům upřímně děkujeme, jinak by oprava nebyla možná. Velké díky patří také  podnikatelům, kteří přispěli, Ministerstvu kultury a Arcibiskupství Olomouckému a všem, kteří jakkoliv na opravu přispěli.

organ
Po opravě střechy probíhala od září 2008 generální oprava varhan. Oprava byla dokončena v červnu 2009,stála něco přes 530.000,- Kč. Nástroj opravovala firma Ivo Roháče Organ-Service  z Olomouce. Odkaz na stránky firmy: Organ-Service. Na opravu přispěl hlavně Městys Velký Újezd, kterému patří velký dík a hlavně také  lidé přispívající do sbírek v kostele.

V roce 2009 se opravila střecha kaple sv. Jana Nepomuckého na Daskabátě. Rozpočet byl kolem 400.000,- Kč. Náklady hradí občané Daskabátu a Obec Daskabát.

V současné době dochází k rekonstrukci zvonů a věže (od r. 2009). Všechny zvony byly v nedobrém stavu kvůli špatnému elektrickému zapojení a zavěšení. Zvon z bílé slitiny, který zvonil do prosince 2009 (asi 60 let), má v sobě díry velikosti pěsti v místě, kam dopadá srdce zvonu. Proto se odstavil a_nyní slouží k bití hodin - kažou čtvrt hodinu. Plánujeme pořídit nový zvonový soubor. Již byl odlit zvon sv.Jakub (31. července 2009). Ten zvoní místo zvonu z bílé slitiny. Na věži se nachází starý gotický zvon, který plánujeme napojit na elektromagnet. Z důvodu špatného elektrického zapojení se používá minimálně. Projekt na rekonstrukci zvonů a věže má na starosti zvonářská firma Tomášková - Dytrychová, s.r.o. z Brodku u Přerova. Napojení a zavěšení zvonu sv. Jakub proběhlo v prosinci 2009. V brzké době budou pořízeny další dva nové zvony. Odkaz na stránky firmy: Tomášková-Dytrychová, s.r.o

V brzké době se také chystáme k opravě kříže na hlavní věži kostela, který by mohl brzy odhrozit okolí.
O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostů

Vítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE