wz
Logo farnosti
Úvod
ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty.
HISTORIE  A SOUČASTNOST VARHAN (2009)

Koncem května letošního roku byla v našem kostele sv. Jakuba dokončena generální oprava varhan postavených v roce 1937 firmou Rieger z Krnova.

Varhany od srpna 2008 restauroval varhanář – restaurátor pan Ivo Roháč z Olomouce.


Tyto varhany jsou v pořadí již třetím nástrojem v kostele. První varhany postavil v roce 1752 olomouckýVarhany varhanář Adam König. Druhé varhany z roku 1875 byly od firmy Rieger a druhý manuál od firmy Melzer z   Kutné   Hory.   Tyto  varhany  měly  v   I.manuálu osm rejstříků neúplných a II. Manuál měl 3 rejstříky. Tyto byly velmi falešné, takže se nepoužívaly. Za války byly tomuto nástroji zrekvírované píšťaly.

Dle farní kroniky již v listopadu 1936 se usnesl kostelní výbor, že do chrámu je třeba dát nové varhany. Rozhodovalo se tehdy mezi firmou Josefa Melzera z Kutné Hory a firmou Bratři Riegerové z Krnova. 29. března 1937 se sešel kostelní výbor na Horecku u pana předsedy a starosty obce Tomáše Libíčka, aby dojednal zadání stavby varhan firmě Bratři Riegerové v  Krnově. Varhany dle návrhu  měly  mít  dva  manuály s pedálem, 16 plně znějících rejstříků a 1 transmissi. Rozpočet  byl  62.000,- Kč. Dne 1. dubna odjel celý kostelní výbor do továrny, aby objednávku uskutečnil na místě samém. Ke dni 27.července 1937 byly hotové varhany dovezeny z Krnova. Rozebrání starých a stavbu nových varhan provedli dva pracovníci firmy Bratři Riegerové. Stavba šla dosti rychle, a tak již 6. srpna byla provedena kolaudace. Provedl ji P. Karel Vlk, katecheta a konzistorní rada. Vše provedl přísně a žádnou vadu nenašel. Varhany byly svěceny 15. srpna na újezdskou pouť děkanem ThDr. Františkem Přikrylem, tím byly dány kostelu k bohoslužbě. Od té doby sloužily spolehlivě jen s několika drobnými opravami.

Nejvíce na ně hrál pan František Bršlica. Občas vypomáhal varhaník Augustin Štěpán z Dolního Újezda a kostelník Švarc ze Staměřic. Dva roky zde působil mladý varhaník Václav Altrichter z Rožnova pod Radhoštěm. Po dobu své činnosti ve farnosti bydlel na zdejší faře. V posledních letech hrál ing.Pavel Černý a na pohřbech pan Josef Drábek z Nelešovic. Nyní zastává službu varhaníka František Tomek, student Konzervatoře Evangelické akademie  v Olomouci.

Dnes již víme, že naši předkové rozhodli správně, když zvolili pro stavbu nových varhan firmu Bratři Riegerové z Krnova, protože většina nástrojů postavených v té době firmou Josefa Melzera je dnes již v neopravitelném stavu. Tomuto osvícenému rozhodnutí by dnes patřilo poděkování.

Oprava varhan byla dlouhá, ale věříme, že tento královský nástroj bude sloužit ještě mnoho dalších let. Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří na opravu jakkoli přispěli. Za stálou finanční pomoc děkujeme zvláště Úřadu městyse Velký Újezd, bez jehož pomoci by se nedalo s opravou ani začít.

Původní rozpočet na opravu byl 580.000,- Kč. Dle mínění památkářů nebylo zatím třeba provádět celkové zrestaurování varhanní skříně, tak se částka trochu snížila a to na 530.000,- Kč.

Varhanní skříň se bude restaurovat později, až to bude nutné a budou peníze. Většina peněz na opravu již byla poukázána firmě ORGAN SERVIS, ale stále zbývá doplatit 190.000,- Kč.

 Každý, kdo by chtěl na opravu přispět, může odevzdat hotové peníze v kostele nebo je poslat na účet farnosti  u  České  spořitelny.  Číslo účtu  je  180 086 534 9/0800.  Na  požádání  bude  vystaven  doklad
o poskytnutí daru. Všem, kteří přispějí, předem děkujeme!


POPIS VARHAN

     Jedná se o dvoumanuálové varhany  s pedálem firmy Rieger - Opus 2798,  postavené v roce 1937. Ve stylové samonosné varhanní skříni jsou na sloupoví umístěny vzdušnice I. a II. manuálu, v zadní části podél stěny pedálu. Vzdušnice II. manuálu je v žaluziové skříni s vertikálními křídly. V části věže je vzduchový zásobník plovákové konstrukce s nožním foukačem, nad ním samostatný křídlový regulátor pro II. manuál.  V sousedící místnosti je umístěné vzduchové čerpadlo zn. Rieger. Vzdušnice s rejstříkovou kancelou jsou výpustné taštičkové konstrukce. Hrací stůl a traktura je tlaková s rozvodem vzduchu olověnými trubičkami. Pracovní tlak vzduchu je sice vysoký, 101 milimetrů vodního slouce, ale nástroj je velmi decentně naintonován.  Středem kůru čelem k oltáři je postaven hrací stůl. Skříň varhan je zdobená plastikou anděla a zlacenými řezbami se secesními prvky. 


Dispozice varhan :   

(původní Riegerův návrh byl 11.12. 1936 přepracován do dnešní podoby  kolaudátorem varhan P. Vlkem z Hodolan)

       I.manuál C-g3       II.manuál C-g3(g4)      Pedál C-f                           

     Bourdon 16´             Kryt jemný 8´                 Oktávbas 8'
     Principál 8'               Vox coelestis 8´             Cello 
     Gamba 8´                 Flétna koncertní 8´         Subbass 16´
       Oktáva 4´                  Principál it. 4´                 Bourdonbas 16´ (trans.z I.m.)    
    Trubicová fl. 2´         Noční roh 2´                  
     Mixtura 4x                Cymbál 3x
                                     Hoboj 8´

Celkem 1226 píšťal.

Kolektivy :  P, MF, F, FF, Tutti.

Spojky :  I/I  4´, II/II  16´, II/II  4´, II/I  16´, II/I  8´,- II/I  4´, I/P  8´, II/P 

Crescendo válec, VK1, vyp. RR, vyp. jazyků, tremolo II.man.,automat.anulátor pedálu u kolektivů.

O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostů


Vítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE