wz
Logo farnosti2
Úvod
ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty

KONTAKTY
Adresa farnosti: Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce, P. František Foltýn, 783 55 Velký Újezd 43

Jáhen Kněz - správce Varhaník
Mgr. Pavel Zdařil

783 56 Doloplazy 85
tel.: 724 958 957
zdaril.p@seznam.cz
P. František Foltýn
farar
783 56 Doloplazy 15
tel.: 585 356 270
fadoloplazy@ado.cz

František Tomek

783 55 Velký Újezd 33

tel.: 721 005 795
f.tomek@seznam.cz
Obracejte se na něj v době
dovolené kněze, tj. o letních prázdninách
Hlaste mu všechny pohřby, svatby, křty,
zpovědi (do domu pro nemocné), biřmování, přijímání,
náboženství, bohoslužby, připomínky, dary aj.
Více informací a životopis je dole
Členové farní rady
Jana Maráčková

Daskabát
tel.: 585358 314
Eva Tomková

Velký Újezd
tel.: 607 118 795
Bohumila Špaková
Daskabát
Josef Koudelka
             Velký Újezd         
  lektor, pokladník správce fary, kostelník  člen člen


FRANTIŠEK TOMEK
varhaník a správce webu

Vyučuje obory: klavír, varhany, keyboard a zpěv

pro případné zájemce kontakt:

mobil: 721 005 795
e-mail: f.tomek@seznam.cz
783 55 Velký Újezd 33

pochází z městyse Velký Újezd u Olomouce. Narodil se roku 1987. S hrou na varhany začal na ZUŠ Žerotín v Olomouci u Vladimíra Sobotky. V roce 2005 se zúčastnil soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře na varhany Organum regium v Pardubicích. V roce 2007 nastoupil na Konzervatoř Evangelické Akademie v Olomouci, kde studoval varhany u Heleny Vodičkové, Petra Rajnohy a v současnosti u Tomáše Thona. Na konzervatoři studuje také zpěv u Vítězslava Šlahaře. V roce 2010 se zúčastnil Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě a Pěvecké soutěže Olomouc 2010. Od dětství se věnuje sborovému zpěvu ve smíšeném chrámovém sboru Chorus Marianus Tršice, který spolupracuje se Svatocecilským orchestrem z Olomouce. František Tomek často účinkuje na různých varhanních koncertech nebo koncertech duchovní hudby, nejčastěji v Olomouci a blízkém okolí na varhany nebo jako sólový nebo sborový zpěvák. Podobné koncerty také pořádá, organizuje a propaguje. Od roku 2007 zastává službu varhaníka v kostele sv. Jakuba Většího ve Velkém Újezdě.

O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostůVítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE