wz
Logo farnosti
Úvod
ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty.

HUDEBNÍ UKÁZKY (KE STAŽENÍ) z kostela sv. Jakuba


NE 14.08.2011 - Hodový koncert v 16 hod.. Účinkují hosté z konzervatoří.
00. Úvodní slovo: Mgr. Pavel Zdařil 06. J. G. Ropartz: Andante a allegro pro trubku a varhany
01. J. Clarke: Trumpet Voluntary 07. Jiří Kovář: Improvizace na téma "Ach synku, synku!"
02. F. Couperin: Offertoire sur les grands jeux 08. A. Mazák: Ave Maria
03. J. B. Loeillet: Sonáta G dur pro hoboj a varhany, v. 09. J. Langlais: Koncertní etuda pro sólový pedál
03. J. B. Loeillet: Sonáta G dur pro hoboj a varhany, v.v 10. L. Vierne: Final z 1. symfonie d moll op. 14
04. J. S. Bach: Toccata d-moll "dorická" 11. Píseň k sv. Jakubovi (z kůru kostela) - jazzová úprava
05. Ch. Gounod: Ave Maria - program ke stažení -
TRUBKA - Jakub Kouba (1,6,11)..HOBOJ - Monika Dědičová(3,5,8)...VARH.DOPROVOD - František Tomek(1,3,5,6,8,11)
VARHANY - Josefa Volfová (2,9), Markéta Prokopovičová (4) Jiří Kovář (7, 10)

ST 10.08.2011 - Hodový  koncert v 19 hod.. Účinkují hosté z konzervatoří.
00. Úvodní slovo: Jana Maráčková 07. V. Jírovec: Adagio pro sólový hoboj a orch.
01. J. Clarke: Trumpet Voluntary 08. A.Mazák: Ave Maria
02. J. S. Bach: Wachet auf BWV 645 09. Jiří Kovář: Improvizace na téma "Lásko, Bože lásko"
03. J. S. Bach: Toccata d-moll "dorická" 10. L. Boëllmann: Gotická suita op.25
04. W. A. Mozart: Ave verum corpus ......I. Introduction
05. F. Schubert: Ave Maria .....II. Menuet
06. L.E.Larson: Concertino pro trubku a orch.v. 1 ....III. Modlitba
06. L.E.Larson: Concertino pro trubku a orch.v. 2 ....IV. Toccata
06. L.E.Larson: Concertino pro trubku a orch.v. 3 11. Píseň k sv. Jakubovi (z kůru ve Velkém Újezdě)
TRUBKA - Jakub Kouba (1,6,11)..HOBOJ - Monika Dědičová(4,5,7,8)...VARH.DOPROVOD - František Tomek(1,4,5,6,7,8,11)
VARHANY - Veronika Poppeová (2), Markéta Prokopovičová (3), František Tomek (10.IV.), Jiří Kovář (9, 10. I,II,III.) stáhni program

ÚT 31.05.2011 - Benefiční koncert a výchovné koncerty pro ZŠ Velký Újezd. 
01. J. B. Loeillet: Sonáta pro trubku a varhany, v.1 04. L. Beethoven: Die Liebe des Nächsten
01. J. B. Loeillet: Sonáta pro trubku a varhany, v.2 05. C. Franck: Panis angelicus
01. J. B. Loeillet: Sonáta pro trubku a varhany, v.3 06. Ch. Gounod: Ave Maria
02. F. Schubert: Ave Maria 07.  J. S. Bach: Air
03. G. F. Händel: Concerto B dur pro hoboj, v.1 08.  J. S. Bach: Liebster Herr Jesu!
03. G. F. Händel: Concerto B dur pro hoboj, v.2 09. L. Koželuh: Romance
03. G. F. Händel: Concerto B dur pro hoboj, v.4 10. M. Reger: Introdukce a passacaglia d moll
Účinkují: Studenti KEA Olomouc, 4. ročník, program ke stažení zde
FLÉTNA - Hanka Jílková (6,7)...  HOBOJ - Jana Makayová (3)... TRUBKA - Jakub Kouba (1) 
ZPĚV- Martina Řezníčková (4,5)..Monika Dudová (8,9)...František Tomek (2)..VARHANY- František Tomek(vše)

SVĚCENÍ ZVONU PANNA MARIA NANEBEVZATÁ 08.05.2011

VÁNOČNÍ KONCERT 26.12.2010

NE 14.11.2010 - Podzimní koncert duchovní v 15 hod. Účinkuji hosté a naši farníci.
00. Úvodní slovo: Ludmila Chodilová 05. P. Baldassari: Sonáta pro trubku v. 3 
01. A. Michna: Nebeští kavalérové 06. J. S. Bach: Triová sonáta Es dur, v. 1
02. A. Dvořák: Largo "Z nového světa" 07. J. B. Foerster: Ave Maria
03. G. F. Händell: Concerto B dur pro hoboj v. 1 08: P. Eben: Za onoho času
03. G. F. Händell: Concerto B dur pro hoboj v. 2 09. A. Mazák: Ave Maria
03. G. F. Händell: Concerto B dur pro hoboj v. 4 10. C. Franck: Panis angelicus
04. A. Dvořák: Biblická píseň č. 1 (Oblak a mrákota) 11. F. M.-Bartholdy: Sonáta d moll na chorál "Vater unser..." č. 1
04. A. Dvořák: Biblická píseň č. 5 (Bože!Píseň novou!) 11. F. M.-Bartholdy: Sonáta d moll na chorál "Vater unser..." č. 2
05. P. Baldassari: Sonáta pro trubku v. 2
TRUBKA - Jakub Kouba (1, 5).......HOBOJ - Jana Makayová (2, 3)......ZPĚV - Ludmila Chodilová (7-10), František Tomek (4,10)
VARHANY
-  Markéta Prokopovičová (4 ,11).....František Tomek (1-3, 5-10) .....   program ke stažení zde

NE 15.08.2010 - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - Poutní mše svatá v 8.00 hod.
W. A. Mozart: Ave verum corpus J. Engelhart: Zdráva buď Maria
Účinkují: Studenti varhaníci z církevní konzervatoře a místní zpěváci

NE 15.08.2010 - Hodový varhanní koncert v 16 hod. Účinkují hosté z konzervatoře.
00. Úvodní slovo:  Mgr. Pavel Zdařil        04. J. S. Bach: Concerto d moll, BWV 596 
01. J. S. Bach: Preludium a fuga D dur, BWV 532 05. W. A. Mozart: Ave Maria
02. G. F. Händel: "Largo" z opery Xerxes (housle a varhany) 05. A. Dvořák: Biblická píseň č. 1: Oblak a mrákota
02. Ch. Gounod: Ave Maria (housle a varhany) 05. A. Dvořák: Biblická píseň č. 5: Bože, píseň novou!
02. J. S. Bach: Air (housle a varhany) 06. M. Duruflé: Preludium ze Suity, op. 5
03. J. S. Bach: "O Lamm Gottes, unschuldig", BWV 656 07. A. Guilmant: 6. sonáta op. 86 - Allegro con fuoco
1.,7. Jiří Kovář, 2. Marie Jedličková,dopr.FT, 3. Markéta Prokopovičová, 4.-5.František Tomek,dopr.Jiří Kovář, 6. Josefa Volfová,
ST 11.08.2010 - Varhanní koncert v 19 hod. Účinkují hosté z církevní konzervatoře.
00. Úvodní slovo - Jana Maráčková
01. J. S. Bach : Concerto C dur, BWV 595 - Allegro 05. J. B. Loeillet: Sonáta pro trubku a varhany, v. 3
02. J. P. Sweelinck:  Echo Fantasie 06. D. Buxtehude: Preludium d moll, BuxWV 140
03. M. Dupré: "Te spendor et virtus"  07. R. Schumann: Fuga II. na jméno BACH, op. 60
........................."Placare Christe servullis"               08. Franz Schubert:  Ave Maria
04. H. Purcell : Trumpet Tune (pro trubku a varhany) 09. J. S. Bach: Fantasie a fuga g moll
05. J. B. Loeillet: Sonáta pro trubku a varhany, v. 1 10. F. Couperin: Couplets I, VI, V, VII
.............................Sonáta pro trubku a varhany, v. 2 11. F. Mendelssohn-B: Sonáta d moll na chorál Vater unser im Him...
1.-3.Ondřej Horňas, 4.-5.Jakub Kouba, dopr.FT, 6.Josefa Volfová, 7.-8.František Tomek,  9.-10.Jiří Kovář, 11.Markéta Prokopovičová

NE 25.07.2010 - Slavnostní mše svatá v  8 hod., sv.Jakuba Většího - patrona kostela
G. F. Händel: Canticorum Jubilo Offertorium
J. Gottwald - (Drahanovická
česká propriální mše "Svatojakubská"):
Communio
Finis - Píseň k sv. Jakubovi
Aleluja anonym: Sv. Jakub - píseň pro lid
Účinkuje: Chorus Marianus Tršice a soubor fléten z Drahanovic

SO 14.11.2009 - Podzimní koncert duchovní a varhanní hudby v kostele v Doloplazích

01. Úvodní slovo – P. František Pěnčík

11. Antonín Dvořák (1841-1904): Skrýše má (Biblická č.2)

02. Henry Purcell (1659-1695): Trumpet Tune

12. Hospodin je můj pastýř (Biblická píseň č. 4)

03. Johann Sebastian Bach (1685-1750):  Fuga g moll

13. Bože! Bože! Píseň novou (Biblická píseň č. 5)

04. Bist du bei mir (zpěv)

14. Ave Maris Stella

05. Sonata in Es dur, I. věta - allegro moderato

15. Tu Trinitatis unitas

06. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Ave Maria

16. Johann Pachelbel (1653-1706): Preludium d moll

07. Bedřich Smetana (1824-1884): Matičko Boží, obětuj

17. Anonym (pozdní romantismus): Před svatostánkem

08. Jean Baptiste Loeillet (1680-1730): Sonata in As dur, No.1

18. César Franck (1822-1890): Panis angelicus

09. Jean Baptiste Loeillet (1680-1730): Sonata in As dur, No.2

19. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): Sonata in c   

10. Jean Baptiste Loeillet (1680-1730): Sonata in As dur, No.3
Účinkuje host
Jakub Kouba – trubka (č.02,08,09,10)
a naši farníci
Ludmila Chodilová – zpěv (č.06,07,11,13,14,15,17,18)
František Tomek – sólo varhany (č.03,05,16,19), doprovod na varhany (č.02-19), zpěv (č. 04,07,12,17,18)

NE 04.10.2009 - Mše svatá a svěcení zvonu (11.00), celebroval Mons. Josef Hrdlička
V. Kalous
Missa brevis ex F:  
J. Gottwald
Drahanovická česká propriální mše:
Kyrie Finis (Píseň k sv. Jakubovi)
Gloria B. A. Wiedermann:
Sanctus, Benedictus, Osanna Ecce Sacerdos magnus
Agnus Dei, Dona nobis J. Gruber: Confirma hoc Deus
K. Bezdíček
Čes.proprium na 27.neděli v mezidobí:
Z katolického kancionálu:
OTČE NÁŠ
Aleluja VÍTEJ, VÍTEJ (722)
Zpěv k příjmání (Dobrotivý je Pán) TE DEUM (982)
Z.Pololáník:Žalm (Ať nám Hospodin žehná) SV. FRANTIŠEK (928)

ÚČINKUJE: CHRÁMOVÝ SBOR CHORUS MARIANUS TRŠICE


SO 01.08.2009  - Varhanní koncert (16.00),(fotky z opravy varhan)
Římskokatolická farnost Velký Újezd u Olomouce pořádala
Varhanní koncert
v sobotu 1. srpna 2009, v 16:00 hod
ve farním chrámu sv. Jakuba Staršího 
ve Velkém Újezdě

úvodní slovo - Eva Tomková

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750): Preludium a fuga E dur
2. Petr Eben (1929-2007): Momenti d´Organo - I. a V.
hraje Jiří Kovář 

3. Johann Sebastian Bach: Bist du bei mir (zpěv)
4. Johann Sebastian Bach: Fuga g moll 
5. César Franck (1822-1890): Fantasie A dur
6. César Franck: Panis Angelicus (doprovod Jiří Kovář)
7. Léon Boëllmann (1862-1897): Toccata z Gotické suity
hraje a zpívá František Tomek
 
8. Petr Eben: Moto Ostinato
hraje Erika Lukášová

9. Johannes Brahms (1833–1897): O Welt, ich muss dich lassen  
10. Louis Vierne (1870–1937): Allegro z II. Symfonie  e moll
hraje Markéta Prokopovičová

varhany


SO 15.08.2009 v 11.00 - svatba Rokytová + Kořínek - hudební ukázky:
Svatební pochod - úvod (F.Mendelssohn) Svatební (hosana)
Madona (hosana) Je krásné... (hosana)
Nám Pane dal jsi slovo své (hosana) Svatební pochod - závěr (Wiedermann)
Duchu Svatý (hosana)                                                                                                        
O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostů

Vítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE