wz
Logo farnosti.
Úvod
ZvonyVarhanyNahrávkyNástěnkyPlakáty.

AKTUÁLNĚ!
-2014-

!AKTUALITY NA ÚVODNÍ STRANĚ!
ZÁŘÍ


PÁ 06.09.  K zahájení školního roku 2013/14 - Dětská a mládežnická mše v 18.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba.  Proběhne i žehnání školních aktovek a táborák a program pro děti na farské zahradě.

SRPEN

NE 25.08.  Slavnostní mše svatá - 262. výročí od posvěcení kostela sv. Jakuba.

NE 18.08. Hodové slavnosti Městyse Velký Újezd, pouť k Panně Marii Nanebevzaté:
08.00-09.30  POUTNÍ MŠE SVATÁ - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
9.00-11.00    Komentované prohlídky kostela a krypty
14.00-14.30  Pobožnost u kaple Panny Marie Lurdské
15.00-16.00  Komentované prohlídky krypty
16.00-17.30  Hodový koncert duchovní hudby (účast 200 lidí, sbírka 7.500,- Kč)

NE 04.08. POŘAD BOHOSLUŽEB - ZMĚNA
  Od 4. 8. 2013 bude aktuální pořad bohoslužeb i na farních stránkách v odkazu bohoslužby (ze začátku i na úvodní straně)

NE 28.07. POUTNÍ MŠE SVATÁ "patrocinium kostela"
    28. července 2013 proběhla poutní mše svatá při patrociniu kostela sv. Jakuba St. ve Velkém Újezdě. Účinkoval Chorus Marianus Tršice, Svatocecilský orchestr z Olomouce - zazněla Drahanovická česká propriální mše "SVATOJAKUBSKÁ" od Jana Gottwalda. Pořízeny video, nahrávky a fotografie na DVD, CD, youtube.  Na začátku mše svaté byl přivítán nový duchovní správce P. František Foltýn.
Všem organizátorům mnohokrát děkujeme.
(účast 250 lidí)

ČT 25.07. ZMĚNA KNĚŽÍ
   P. František Foltýn je od 25. července 2013 novým duchovním správcem farností Velký Újezd, Tršice a Doloplazy. Přišel z farnosti Šumice.
P. František Pěnčík odešel do farnosti Březová.
Děkujeme za jeho 10 letou duchovní službu v naší farnosti (2003-2013)

 -2012-

Srpen
07.08.  ÚI - Varhanní koncert v 19.00 hod. v kostele sv. Jakuba. Účinkují studentí konzervatoře Olomouc a další hosté na příčnou flétnu, hoboj, trubku, varhany a zpěv. Na programu klasické a duch. skladby různých slohových období. Účinkující: Petrus Groot/flétna, Matouš Groot/hoboj, Jakub Kouba/trubka, František Tomek, Jiří Kovář, Ondřej Horňas, Markéta Prokopovičová, Veronika Poppeová/varhany, František Tomek/zpěv

12.08. NE - Slavnostní mše svatá (hodová) v 8.00 hod.
12.08. NE - Komentované prohlídky v kostele a kryptě od 9.00-11.00 hod.
12.08. NE - Pobožnost u kapličky Panny Marie Lurdské ve 14.00 hod.

12.08. NE - Slavnostní hodový koncert duchovní hudby v 16.00 hod.
Účinkují studentí konzervatoří Olomouc, Kroměříž a další hosté na hoboje, trubku, trombón, varhany a zpěv. Účinkující: Jana Makayová, Monika Dědičová, Matouš Groot/hoboj, Jakub Kouba/trubka, Jakub Kostrhun/trombón, František Tomek, Erika Lukášová/varhany, František Tomek, Ludmila Chodilová/zpěv.

Květen
27.05  NE - Slavnost Seslání Ducha Svatého v 8.00 hod.
25.05. PÁ - Mládežnická mše svatá v 17.00 hod., děkanátní setkání mládeže, po mši svaté bude občerstvení a_další program na místní faře.


Duben
09.04. PO - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, mše svatá v 8.00 hod.
08.04. NE - VELIKONOČNÍ NEDĚLE, slavnost Zmrtvýchvstání Páně v 8.00 hod.
07.04. SO - BÍLÁ SOBOTA - slavností mše svatá ve 20.00 hod., velikonoční vigilie
06.04. PÁ - VELKÝ PÁTEK - bohoslužba slova v 16.00 hod., uctívání Svatého Kříže
05.04. ČT - ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá v 15.30 hod.


Únor
00.02. ST - Začíná doba postní (40 dní), končí na Bílou sobotu 23.04.
00.02. ST - Popeleční středa, mše svatá v 16.00 hod.

- 2011 -

Prosinec
04.12. NE - 2. neděle adventní - Adventní koncert v našem kostele sv. Jakuba Většího v 16.00 hod.
Srpen
28.08. NE - Slavnostní mše svatá k výročí 260.let od posvěcení kostela se uskutečnila v 11. hod. v našem kostele. Mši sv. celebroval Mons. Josef Hrdlička, zpíval Chorus Marianus Tršice a hrál Svatocecilský orchestr z Olomouce. (účast 100 lidí)

14.08. NE - Varhanní hodový koncert v 16.00 hod. Účinkují studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc, Konzervatoře Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Žerotín Olomouc na varhany, trubku, hoboj a zpěv. Účinkují: Markéta Prokopovičová, Erika Lukášová, Eva Psutková, Josefa Volfová,  František Tomek, Ondřej Horňas, Jiří Kovář, Monika Dědičová (hoboj), Jakub Kouba (trubka) aj. Jiný repertoir, než ve středu. (účast 160 lidí)

14.08. NE - Pobožnost u kapličky Panny Marie Lurdské ve 14.00 hod.

14.08. NE - Poutní mše svatá v 8.00 hod., Nanebevzetí Panny Marie. Po mši svaté otevřen kostel a krypta do 11.45 hod. s přednáškami a pak ještě krypta od 15 - 15.45 hod. (účast 400 lidí - v kryptě)

10.08. ST - Varhanní koncert v 19.00 hod. Účinkují studenti Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc, Konzervatoře Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ Žerotín Olomouc na varhany, trubku, hoboj a zpěv. Účinkují: Markéta Prokopovičová, Erika Lukášová, Eva Psutková, Josefa Volfová,  František Tomek, Ondřej Horňas, Jiří Kovář, Monika Dědičová (hoboj), Jakub Kouba (trubka) aj. (účast 40 lidí)
Červenec
24.07. NE - Poutní mše svatá v 8.00 hod., patrocinium kostela - svátek sv. Jakuba Většího, apoštolá Páně

Červen
11.06. SO - Mše svatá na Kozlově v 16.00 hod. v kostele sv. Josefa. Jede autobus, info na titulní straně.
Květen
08.05. NE - Slavnostní mše svatá a svěcení zvonu Panna Maria NANEBEVZATÁ se uskuteční !!v 16.00 hod.!! v našem kostele sv. Jakuba Většího. Mše svatá v 8.00 hod. nebude.

 Duben
25.05. PO - VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ, mše svatá v 8.00 hod.
24.04. NE - VELIKONOČNÍ NEDĚLE, slavnost zmrtvýchvstání Páně v 8.00 hod.
23.04. SO - BÍLÁ SOBOTA - slavností mše svatá, večerní vigilie
22.04. PÁ - VELKÝ PÁTEK - bohoslužba slova, uctívání kříže
21.04. ČT - ZELENÝ ČTVRTEK - mše svatá

Březen

09.03. ST - Začíná doba postní (40 dní), končí na Bílou sobotu 23.04.

09.03. ST - Popeleční středa, mše svatá v 16.00 hod.2010

Prosinec

26.12. NE - Vánoční koncert v 16.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba St. Zpívá Chorus Marianus Tršice a hraje Svatocecilský orchestr z Olomouce.

26.12. NE - Svátek sv. Štěpána; svátek Svaté Rodiny, mše sv. v 8.00 hod.

25.12. SO - Slavnost Narození Páně, mše sv. v 8.00 hod. Zpívá Chorus Marianus Tršice a hraje Svatocecilský orchestr z Olomouce.

24.12. PÁ - Půlnoční mše svatá ve 20.30 hod.

24.12. PÁ - "Betlémské světlo" bude lidem k dispozici v předsíni kostela


Listopad

14.11. NE - Podzimní koncert duchovní a varhanní hudby se uskuteční v 15.00 hod. ve farním kostele sv. Jakuba Většího ve Velkém Újezdě. Účinkují: Ludmila Chodilová, Markéta Prokopovičová, František Tomek, Marie Jedličková, Jana Makayová a Jakub Kouba na trubku, hoboj, housle, varhany a zpěv. Vstupné dobrovolné bude věnováno na opravu kříže na věži kostela. Podobný koncert se uskuteční  ve stejný den v 17.00 hod.v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Doloplazích. (účast: DOLOPLAZY 140 lidí, VELKÝ ÚJEZD 60 lidí)

07.11. NE - Dušičková pobožnost na hřbitově v 15.00 hod. u hlavního kříže (po generální opravě, dovezen 01.11.2010)

02.11. ÚT - Památka zesnulých, mše svatá v 15.30 hod. ve farním kostele

01.11. PO - Slavnost Všech svatých, mše svatá v 15.30 hod. ve farním kostele


Září
11.09. SO - Slavnostní hodový koncert duchovní hudby se uskuteční v 17.00 hod. v_chrámu Narození Panny Marie v Tršicích. Účinkuje Chorus Marianus Tršice a_Svatocecilský orchestr Olomouc. Řídí: Jan Gottwald.

06.09. PO - Zahájení 42. ročníku mezinárodního varhanního festivalu Olomouc, varhanní koncerty se konají v chrámu sv. Mořice v Olomouci vždy v 19.00 hod., první varhanní koncert je v pondělí 06.09., kde účinkuje Kateřina Chroboková a Moravská filharmonie Olomouc. Vstupné na každý koncert je 150,--Kč, studenti a důchodci 70,--Kč. Další varhanní koncerty jsou 09.,13.,16., a 20. září 2010.

04.09. NE - Mariánská mše svatá v kapli na Daskabátě v 17.00 hod.


Srpen

22.08. NE - Slavnostní mše svatá v 8.00 hod. - výročí 259 let od posvěcení kostela

15.08. NE - Hodový varhaní koncert v 16 hod. ve farním kostele sv. Jakuba, účinkují posluchači církevní konzervatoře z Olomouce na varhany, housle a zpěv. ( účast 130 lidí)

15.08. NE - Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní mše svatá v 8.00 hod.

14.08. SO - V kostele vystaven nový zvon Panna Maria Nanebevzatá

13.08. PÁ - Adorační den farnosti Velký Újezd u Olomouce, možnost adorace v kostele sv.Jakuba od 14.00 do 17.30 hod., pak bohoslužba slova v 17.30 hod.

11.08. ST - Varhaní koncert v 19 hod. ve farním kostele sv. Jakuba, účinkují posluchači církevní konzervatoře z Olomouce na varhany, trubku a zpěv.( účast 80 lidí)


Červenec

PŘELOM MĚSÍCE 7./8. - ODLÉVÁNÍ 2. NOVÉHO ZVONU "PANNA MARIA NANEBEVZATÁ
NA ZVONU NÁPISY: "POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME SVATÁ BOŽÍ RODIČKO" - "VĚNOVALI FARNÍCI Z VELKÉHO ÚJEZDA A OKOLÍ"

25.07. NE - SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ (k výročí patrona kostela) v 8.00 hod. - zpíval Chorus Marianus Tršice, hrálo 5 příčných fléten z Drahanovic s varhanami ( účast 140 lidí)


Červen

24.06. ČT - Slavnost sv. Jana Křtitele, dětská mše svatá v 17.30 hod. , po mši svaté táborák na farské zahradě s dětmi a rodiči na závěr školního roku.

12.06. SO
- Hodová mše svatá ve Výklekách  v 17.00 hod.

10.06. ČT - 13.00 hod. Přednáška o varhanách a výchovný varhanní koncert pro ZUŠ Žerotín - pobočku Velký Újezd, přednáší Eva Tomková a František Tomek

10.06. ČT - 17.30 hod. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova - mše svatá

05.06. SO - Poutní mše svatá na Kozlově v 16.00 hod.
(účast 50 lidí)


02.06. ST - Slavnost Božího Těla v 17.30 hod. (večerní vigilie)

Květen
23. 05. NE v 8.00 hod. - Slavnost Seslání Ducha Svatého
(při mši svaté účinkuje Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský orchestr Olomouc)

Únor

21.02. NE - 1. neděle postní, mše svatá v 8.00 hod., při této bohoslužbě zpívá Chorus Marianus Tršice (také při 4. neděli postní) a dává se popelec.

17.02. ST - Popeleční středa, mše svatá v 16.00 hod. - dává se popelec, začátek 40-ti denního postu končícího Velikonoční nedělí.


Leden

29.01. PÁ - Poslední rozloučení s paní Ritou Tomkovou,  14.00 hod.                        

24.01.NE - Při mši sv. v 8.00 hod. byla sbírka na Charitu, která vybrané prostředky použije na zemětřesení v Haiti. (V našem kostele se vybralo 11 200,- Kč; všem dárcům mnohokrát děkujeme.)

23.01. SO - Vloženy do webu aktuální výsledky "Tříkrálové sbírky 2010"

20.01. ST - Poslední rozloučení s panem Josefem Slaninou, 14.00 hod.                    
15.01. PÁ -
Poslední rozloučení s panem Pazderou, 14.00 hod.                                  

08.01. PÁ - 10.01. NE - Tříkrálová sbírka 2010
Ve Velkém Újezdě se chodilo v SO, na Daskabátě v PÁ a SO a ve Výklekách v NE.
Celkem se ve farnosti vybralo 42 276,- Kč. Další informace v odkazu "Tři králové"

01.01. PÁ - mše svatá v 8.00 hod., Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie

2009

Prosinec

31.12. ČT - mše svatá v 16.00 (15.30) hod., (není jisté!), sv. Silvestr

27.12. NE - mše svatá v 8.00 hod., Svátek Svaté Rodiny

26.12. SO - mše svatá v 8.00 hod., sv. Štěpána

25.12. PÁ- Slavnostní mše svatá v 8.00 hod. na Boží hod vánoční, při liturgii zpívá Chorus Marianus Tršice a hraje Svatocecilský orchestr Olomouc

24.12. ČT - Půlnoční mše svatá - pravděpodobně jako obvykle ve 20.30 hod.

13.12. NE - Adventní koncert studentů Konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
se uskutečnil v našem kostele sv. Jakuba ve Velkém Újezdě v 16.00 hod.(účast 120 lidí)

03.12. ČT - Vyzdvižen na věž nový zvon sv. Jakub


Listopad
14.11. SO - Podzimní koncert duchovní a varhanní hudby v 17.00 hod. se uskuteční v_kostele sv. Cyrila a Metoděje v Doloplazích, účinkují: L.Chodilová, F.Tomek, J.Kouba
(účast 120 lidí)

Říjen

18.10. NE - farní den na faře ve Velkém Újezdě v 15.00 hod. (účast 25 lidí)

04.10. NE - slavnostní mše sv. v 11.00 hod. při příležitosti svěcení zvonu sv. Jakuba
                 - světil pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Hrdlička (účast 200 lidí)


Září

28.9. PO - mše sv. v 8.00 hod.- slavnost sv. Václava

27.09. NE- není vůbec v neděli ráno mše sv. z důvodu návštěvy papeže Benedikta XVI. (kněží  na setkání). Mše sv. na letišti v Brně-Tuřanech.(účast kolem 120 000 lidí)

26.9.-28.9. - papežská návštěva ČR (Benedikt XVI. navštívil naši zemi)

Andele
26.09. SO - koncert duchovní hudby v 17.00 hod. v kapli sv.Jana Nepomuckého na Daskabátě, ke 100. výročí posvěcení kaple a 125. výročí založení Základní školy a 45. výročí založení Mateřské školy na Daskabátě. účinkuje Chorus Marianus Tršice a Svatocecilský orchestr Olomouc. (účast kolem 60 lidí)

26.9. SO -  v 9.00 mše sv. na Daskabátě ke 100.výročí  posvěcení kaple. (účast kolem 50 lidí)

16.9. ST - v 9.00 hod. svatba Ludmily Domesové a Bohuslava Niesnera

05.09. SO - mše sv. na Kozlově v 16.00 hod.- návštěva z Německa, zpíval Chorus Marianus. (kostel navštívilo asi 15 Němců, lidé z farností Velký Újezd, Tršice, Doloplazy  i pár obyvatel Kozlova, většinou mladších; celková účast kolem 100 lidí)


Srpen

Nanebevzetí P.Marie

23.08. NE - mše svatá. v 8.00 hod. - 258.výročí posvěcení kostela 

16.08. NE - mše  sv.  v  8.00  hod.  a  v 14.00 pobožnost u  kaple P.Marie Lurdské (účast byla kolem 50 lidí)

15.08. SO - svatba v 11:00 hod. (Rokytová + Kořínek)

15.08. SO - 122. výročí posvěcení kaple P. Marie Lurdské a 72. výročí posvěcení varhan)

14.08. PÁ - Vigilie slavnosti Nanebevzetí P. Marie bude v 17.30

Zvon14.08. PÁ - V kostele sv. Jakuba St. vystaven nový zvon sv.Jakub, který nechal zhotovit pro náš kostel ing.Milan Naswetter. Byl odlit 31.července 2009 v Brodku u Přerova ve zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová, s. r. o.

Nový zvon SV.JAKUB

zvon

13.08. ČT - Adorační den farnosti Velký Újezd u Olomouce, možnost adorace v kostele  sv. Jakuba od  13.00  do  17.30  hod.,  pak  mše  sv.  v  17.30 hod.

01.08. SO - Varhanní koncert v 16.00 hod., účinkují hosté, studenti KEA Olomouc (účast kolem 130 lidí) - (fotky z_opravy varhan)


Červenec

31.07. - V Brodku u Přerova odlit nový zvon sv. Jakub veMusle zvonářské dílně Tomášková-Dytrychová v Brodku u Přerova. Zvon pro náš kostel věnovala rodina Naswetterova.

25.07. SO - Sv. Jakuba Staršího, patrona kostela; v neděli 8.00 hod. - hodová mše svatá


Červen

07.06. NE - Při mši svaté proběhl krátký varhanní koncert,improvizační 5 minutový, při příležitosti kolaudace varhan. Na varhany hrál arc.organolog Jan Gottwald a na mši účinkoval Chorus Marianus Tršice. Tento týden byla dokončena oprava varhan.


O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostů


Vítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE