wz
Logo farnosti
Úvod

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V NAŠÍ FARNOSTI

Prosíme nové dobrovolníky, koledníky a vedoucí skupin pro rok 2018, aby se nám ozvali.
Budeme vděčni za každou pomoc!

FARNOST a SKAUT VELKÝ ÚJEZD a CHARITA OLOMOUC

201720162015


Rok 2015: Ve Velkém Újezdě se vybralo celkem 22.706,- Kč. Chodilo celkem 6 skupin koledníků pod vedením Evy Tomkové ml. (Karel Domes, Lukáš Mařík, Vojtěch Šubrt), Františka Tomka ml. - akordeon (Jonáš Groot, Petrus Groot - flétna, Amálie Černá ), Libuše Bittnerové (x), Kateříny Sléškové (x), Blanky Roubíkové (Karel Roubík, Marie Roubíková, Anna Kovaříková) a Marie Oklešťkové (Karel Okleštěk - trubka, Adéla Bittnerová, X Sýkorová).  Celkem se ve farnosti se vybralo 48.825,- Kč = Velký Újezd 22.706,- Kč, Daskabát 18.558,- Kč a Výkleky 7.561,- Kč.

20142013


2012

Rok 2012:  Ve Velkém Újezdě se vybralo celkem 23.894,- Kč. Chodilo celkem 5 skupin pod vedením Evy Tomkové st. (7.080,-), Františka Tomka ml. (7.268,-), Libuše Bittnerové (3.889,-), Kateříny Sléškové (2.050,-) a Blanky Roubíkové (3.607,-). Všem koledníkům a dárcům mnohokrát děkujeme. Sbírka jde na Českou katolickou charitu. Celkem ve farnosti se vybralo 47.939,- Kč = Velký Újezd 23.894,- Kč, Daskabát 17.082,- Kč a Výkleky 6.963,- Kč.
        
Vybralo se:     VELKÝ ÚJEZD     23.894,-
                              DASKABÁT         17.082,-
                              VÝKLEKY             6.963,-
                              celkem ve farnosti 47.939,-


Rok 2011: První velkou akcí v novém roce 2011 byla 8. ledna. „Tříkrálová sbírka“ pro Českou katolickou charitu. Každý rok je čím dál těžší dát dohromady skupiny koledníků. Letos už to vypadalo, že se ani děti na koledování neseženou. Nakonec vše dobře dopadlo a ve Velkém Újezdě koledovalo pět skupin pod vedením Evy Tomkové st., Jasny Skotákové st., Blanky Roubíkové, Libuše Bittnerové a našeho varhaníka Františka Tomka ml., se kterým ve skupině chodily spolužačky Markéta Prokopovičová a Eva Psutková. Koledování bylo moc pěkné. Chodili s_harmonikou a flétnou. Ve Výklekách koledovaly tradičně dvě skupiny a na Daskabátě jedna.
      
Vybralo se:     VELKÝ ÚJEZD     23.643,-
                              DASKABÁT         16.241,-
                              VÝKLEKY             7.119,-
                              celkem ve farnosti 47.003,-

Na to, že jsme původně mysleli, že se sbírka ani neuskuteční je výsledek jistě dobrý. 22.1. 2011 se někteří z koledníků zůčastnili v Olomouci divadla Mojžíš. Jednalo se o balet pro děti. Divadlo bylo plné a dětem se představení líbilo. Možná i proto, že v něm hrálo mnoho jejich vrstevníků.

Rok 2010: VELKÝ ÚJEZD - 4 skupiny  pod vedením Tomkové Evy st. (Domes Karel, Mařík Lukáš, Hegerová Veronika) Skotákové Jasny st. (Fryštacká Zuzana, Skotáková Jasna ml., Skoták Přemysl), Regentové Vladimíry (Regentová Eliška, Koprnová Lenka, Konečná Radka) a Maříkové Edity (Domesová Denisa, Přibyl Martin, ).  VÝKLEKY  - 2 skupiny  pod  vedením  Tylicha Ladislava  a Švarcové Lenky ((Tylichová Radka, Tylich Štěpán a Řehák Štěpán + Švarcová Olga a Alena, Zahradníčková Anna).   DASKABÁT - 1 skupina pod vedením Maráčkové Jany. (Melničuková Eva, Špaková Bohumila)
                                                      Vybralo se:       Velký Újezd: 20 648,- Kč
                                                                               Daskabát:      14 227,- Kč
                                                                               Výkleky:          7 401,- Kč
                                                                Celkem ve  farnosti = 42 276,- Kč  

Rok 2009: VELKÝ ÚJEZD - 4 skupiny pod vedením Tomkové Evy st., Tomkové Evy ml.,  Regentové Vlaďky a Bittnerové Libuše .  VÝKLEKY  - 2 skupiny pod vedením  Tylicha Ladislava a Švarcové Lenky (Tylichová Radka, Tylich Štěpán a Řehák Štěpán + Švarcová Olga a Alena, Kuchařová Anna). DASKABÁT - 1 skupina pod vedením Maráčkové Jany (Melničuková Eva,  Špaková Bohumila)

Vybralo se:       Velký Újezd: 21 092,- Kč
                           Daskabát:      18 109,- Kč
                           Výkleky:         8 950,- Kč
             Celkem ve  farnosti = 48 151,- Kč  
Rok 2008: Vedoucí zůstávají, jako v roce 2007, jen děti se mění + změna Velký Újezd (4 skupiny)   – místo  Evy Tomkové  st.  vedoucí  František Tomek  ml.,  Výkleky  (2 skupiny)  pod  vedením  Tylicha Ladislava  ml.   a Švarcové Lenky: (Radka a Štěpán Tylichovi, Radka Dobisíková + Olga Švarcová, Lišková, Anna Himrová).

Vybralo se:     Velký Újezd 20 137,- Kč
                         Daskabát      19 123,- Kč
                         Výkleky:        6 397,- Kč
           Celkem ve farnosti:  45 657,- Kč

Rok 2007: Vedoucí zůstávají, jako v  roce 2005, jen děti se mění. + změna Výkleky (2 skupiny) pod vedením Tamary Tylichové a Lenky Švarcové (Radka a Štěpán Tylichovi, Štěpán Řehák/ Olga a Alena Švarcovi, Anna Kuchařová).

Vybralo se:     Velký Újezd 22 537,- Kč
                        Daskabát      17 996,- Kč
                         Výkleky:        4 768,- Kč
          Celkem ve farnosti:  45 301,- Kč

Rok 2006: Vedoucí zůstávají, jako v r. 2005, jen děti se mění.

Vybralo se:     Velký Újezd 19 942,- Kč
                        Daskabát      12 048,- Kč
                         Výkleky:        5 919,- Kč
          Celkem ve farnosti:  37 909,- Kč

Rok 2005: Velký Újezd (4 skupiny)  pod vedením  Evy Tomkové st., Evy Tomkové ml., Jasny Skotákové  a   Vlaďky  Regentové.  Výkleky  (1  skupina)  pod  vedením  Tamary Tylichové.   Daskabát
(1 skupina)
pod vedením Jany Maráčkové (stejně, jako loni).

 Vybralo se:     Velký Újezd 24 849,- Kč
                          Daskabát      15 907,- Kč
                          Výkleky:        5 449,- Kč
           Celkem ve farnosti:  46 205,- Kč

Rok 2004: Velký Újezd (3 skupiny) pod vedením Evy Tomkové st., Evy Tomkové ml. Jasny Skotákové st.. Výkleky (1 skupina) pod vedením Ladislava Tylicha st. Daskabát (1 skupina) pod vedením Jany  Maráčkové.  Králové:  Velký Újezd  Újezd – Dominik Koky,  Jan Koky,  František Tomek ml.; Denisa Domesová, Marie Oklešťková, Edita Maříková; Jasna Skotáková  st.,  Jasna Skotáková  ml.,  Přemysl Skoták. Výkleky  – Radka, Ladislav a Štěpán Tylichovi. Daskabát– Jana Maráčková, Bohumila Špaková, Eva Melničkuková­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.                                    

Vybralo se: Velký Újezd   13 815,- Kč
                    Výkleky           3 624,- Kč
                    Daskabát        10 830,- Kč
     Celkem ve farnosti:     28 269,- Kč

Rok 2003: Velký Újezd (1 skupina) pod vedením Evy Tomkové st.  Králové: Eva Tomková ml., František Tomek ml., Kateřina Ciroková.

Vybralo se:     13.807,- Kč

Rok 2002: Velký Újezd (1 skupina) pod vedením místní asistentky Evy Tomkové st. Králové: Eva Tomková ml., František Tomek ml., Ladislav Klimek.

Vybralo se:     přes 10.000,- Kč

Rok 2000 + 2001: Velký Újezd (1 skupina) pod vedením místní asistentky Lenky Navrátilové. Králové: Eva Tomková ml. (hrála na akordeon), František Tomek, Kateřina Riedelová.   

                                                            Vybralo se:     přes 5.000- Kč


O farnosti
Aktuality
Bohoslužby
Fotogalerie
Opravy
Tři králové
Fara
Články
Kontakt
Odkazy
Kniha hostů
Zvony
Varhany
Nahrávky
Nástěnky
PlakátyVítejte na stránkách Velkoújezdské farnosti! Jste [CNW:Counter] návštěvník!
VELKÝ ÚJEZD, DASKABÁT, VÝKLEKY, KOZLOV A STAMĚŘICE